Aktualności

KWP: „Cyberprzemoc – nowe zagrożenie dla dzieci i młodzieży”- konferencja dla nauczycieli

Data publikacji 15.11.2018

„Cyberprzemoc – nowe zagrożenie dla dzieci i młodzieży” - to temat konferencji, zorganizowanej dziś w Lublinie. Jej uczestnikami byli nauczyciele ze wszystkich szkół podstawowych w naszym mieście. Jak bezpiecznie korzystać z sieci internetowej, elektronicznych komunikatorów oraz serwisów społecznościowych i jak ustrzec się przed zagrożeniami płynącymi z sieci - o tym mówili zaproszeni dziś specjaliści. Organizatorzy tego przedsięwzięcia – policjanci z KWP w Lublinie zaprezentowali nowe spoty profilaktyczne, które będą stanowiły wkrótce cenny materiał edukacyjny, zarówno dla uczniów jak i pedagogów.

Konferencja jest realizacją programu profilaktycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: "STOP CYBERPRZEMOCY”. Program zakłada prowadzenie szkoleń dla uczniów klas III i VII szkół podstawowych, a także nauczycieli i rodziców. Jego adresatami są uczniowie, nauczyciele i rodzice młodych internautów.

Organizatorem przedsięwzięcia  jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,  Straż Miejska Miasta Lublin, Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego a także Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublin.

Prelegentami szkoleń i warsztatów są policjanci, specjalista ds. zwalczania cyberprzestępczości, a także funkcjonariusze Straży Miejskiej.

W dzisiejszej konferencji, jaka miała miejsce w Hotelu Mercure Lublin udział wzięli dzisiaj  nauczyciele ze wszystkich  lubelskich szkół podstawowych w Lublinie.

Przed zagrożeniami cyberprzestępczością przestrzegali zaproszeni dziś specjaliści.

O cyberprzemocy i cyberbullyingu w relacjach uczniów z nauczycielami  mówił  Andrzej Solarz (CyberEd), o zagrożeniach cyberprzemocą i modelu działań interwencyjnych mówili natomiast pracownicy  Zespołu Edukacji i Szkoleń NASK Państwowego Instytutu Badawczego - Marta Witkowska i Anna Borkowska.  

Tematykę hejtu, języka przemocy i mowy nienawiści w serwisach streamingowych przedstawiła Martyna Różycka z Zespołu Dyżurnet.pl - NASK Państwowy Instytut Badawczy. Z kolei Programy profilaktyki cyberprzemocy i przegląd praktycznych narzędzi do pracy z uczniami omówiła Anna Kwaśnik.

Media społecznościowe zmieniły sposób, w jaki szczególnie młodzi ludzie komunikują się ze sobą. Poprzez sieć, przesyłamy ogromną ilość informacji- wiadomości, zdjęć, filmów, które dzięki wzajemnym powiązaniom w sieci dzielimy nie tylko ze znajomymi, ale czasem z osobami, których zupełnie nie znamy. Globalna sieć stwarza zatem wiele nowych możliwości, jednak jej niewłaściwe wykorzystanie może nieść za sobą szereg zagrożeń, zarówno w domu, jak i w szkole. Dlatego nie tylko na rodzicach, ale także na nauczycielach ciąży obowiązek zwracania uwagi na bezpieczne użytkowanie przez młodzież tych narzędzi.

Podczas dzisiejszej konferencji policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Lublinie zaprezentowali także nowe spoty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy. Już niebawem będą one  stanowiły cenny materiał edukacyjny dla uczniów i pedagogów lubelskich szkół. Wyemitowane zostaną także w przestrzeni publicznej naszego miasta.

 

AK

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Polska Policja