Aktualności

Rozpoczęcie polsko-czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”

Data publikacji 23.11.2018

Rozpoczęła się realizacja projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Komenda Wojewódzka w Policji w Ostrawie. Projekt bezpośrednio przygotowywany jest przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku i Komendy Powiatowej Policji w Bruntalu i będzie realizowany do końca października 2019 r.

Na terenie Republiki Czeskiej w miejscowości Mala Moravka miała miejsce konferencja inaugurująca projekt „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Podczas spotkania omówione zostały cele i kierunki działań, które będą realizowane zarówno przez stronę Polską jak i Czeską.

Głównym celem projektu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa Seniorów – w szczególności mieszkańców pogranicza oraz ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, a także zwiększenie ich świadomości na temat wiedzy dotyczącej przypadków i metod działania oszustów oraz innych zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się w codziennym życiu.

Grupę docelową do której skierowany jest projekt stanowią Seniorzy mieszkający na pograniczu polsko-czeskim. Działania promocyjno-informacyjne skierowane będą także do ogółu społeczeństwa.  Ponadto polscy funkcjonariusze wezmą udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, a także przeprowadzą szkolenia dla pracowników socjalnych opiekujących się osobami starszymi, których tematem będą nowe metody i sposoby działania oszustów.

Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Komenda Wojewódzka w Policji w Ostrawie. Projekt bezpośrednio przygotowywany jest przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku i Komendy Powiatowej Policji w Bruntalu i będzie realizowany do końca października 2019 r.

Całkowita wartość projektu 19 885,00 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16 902,25 euro oraz  dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2982,75 euro.

(KWP w Opolu / mw)

  • Rozpoczęcie polsko-czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”
  • Rozpoczęcie polsko-czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”
  • Rozpoczęcie polsko-czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”
  • Rozpoczęcie polsko-czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”
  • Rozpoczęcie polsko-czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”
  • Rozpoczęcie polsko-czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”
  • Rozpoczęcie polsko-czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”
  • Rozpoczęcie polsko-czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”
Polska Policja