Świadomy i bezpieczny Senior - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Świadomy i bezpieczny Senior

Data publikacji 25.01.2019

Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu nadinsp. Jarosławem Kaletą oraz Opolskim Kuratorem Oświaty Panem Michałem Siekiem zainaugurowali program skierowany do osób starszych pn. "Świadomy i bezpieczny Senior". Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom. Osoby starsze są bowiem narażone, przez swoje zaufanie do instytucji i urzędów państwowych, na działanie oszustów podających się m.in. za policjantów czy członków rodziny.

25 stycznia, w sali im. Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się inauguracja programu "Świadomy i bezpieczny Senior".

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta oraz Opolski Kurator Oświaty Michał Siek.

Zgromadzonych gości przywitała Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska, która opowiedziała między innymi o działaniach Urzędu Wojewódzkiego na rzecz Seniorów. Następnie głos zabrał komendant wojewódzki nadinsp. Jarosław Kaleta. Pan komendant przedstawił statystykę dotyczącą oszustw metodą "na policjanta" i pokrewnych. Wskazał jakie działania profilaktyczne wobec seniorów podejmuje opolska Policja. Natomiast Pan Michał Sitek – Opolski Kurator Oświaty, zakreślił działania kuratorium w zakresie promocji programu wśród uczniów.

Program "Świadomy i bezpieczny Senior" ma na celu podniesienie świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom. Osoby starsze są w szczególności narażone na różnego rodzaju oszustwa. Przestępcy działający m.in. metodą "na policjanta" czy "na wnuczka" wciąż modyfikują swoje metody, tak więc edukowanie osób starszych w zakresie przeciwdziałania tym nielegalnym działaniom jest jak najbardziej potrzebne. Warto podkreślić, że program nie jest kierowany tylko do osób starszych. Często wnuczęta i dzieci seniorów najlepiej wpłyną na ich postawę. Codzienne rozmowy na temat zagrożeń oraz tego jak reagować np. na próby oszustwa, przynoszą najlepsze rezultaty.

Współdziałanie w zakresie profilaktyki, przez organizatorów tego programu, rozpoczęło się już jakiś czas temu. Wraz z inauguracją akcji, zakończył się również konkurs na logo całego programu. Zwycięzcą został uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach i to zaprojektowany przez niego znak graficzny, będzie widniał na materiałach profilaktycznych. Zostały również wyróżnione dwie konkursowe prace – dla uczennicy z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu oraz dla ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
 • Świadomy i bezpieczny Senior
Polska Policja