IX Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

IX Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet

Data publikacji 30.11.2009

Dziś w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbył się IX Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet, który jest częścią kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet. Spotkanie było poświęcone problematyce zabójstw na tle przemocy w rodzinie. Jego uczestnikami były zarówno rodziny kobiet, które zostały zamordowane przez swoich partnerów, jak i kobiety, które w obronie własnej zabiły swoich wcześniejszych oprawców i odbywają karę pozbawienia wolności.

IX Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet to inicjatywa realizowana w ramach międzynarodowej kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet. Pierwszy Światowy Trybunał do Spraw Przemocy został zorganizowany przez Center for Women’s Global Leadership podczas Konferencji ONZ na temat Praw Człowieka w Wiedniu 1993 roku. Odegrał on ważną rolę w tworzeniu światowego ruchu na rzecz uznania przemocy wobec kobiet za naruszenie praw człowieka i przyczynił się do przyjęcia przez ONZ Deklaracji o Eliminacji Wszelkich Form Przemocy wobec Kobiet. W następnych latach na całym świecie zorganizowano wiele lokalnych trybunałów. W Polsce, dzięki zaangażowaniu i pracy Centrum Praw Kobiet, Trybunał do Spraw Przemocy Wobec Kobiet odbył się już ośmiokrotnie.
Trybunał nie był kolejną konferencją poświęconą wygłaszaniu referatów naukowych. Jego głównymi bohaterkami były ofiary przemocy domowej - kobiety, które po latach cierpień doznawanych z rąk swoich mężów, same stały się sprawczyniami przestępstw:

  • Irena - 4 lata pozbawienia wolności za pobicie ze skutkiem śmiertelnym,
  • Krystyna - 8 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa,
  • Danuta - 15 lat pozbawienia wolności za zlecenie zabójstwa,
  • Barbara - 15 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa.

Kobiety dopiero w zakładzie karnym dowiedziały się, że padły ofiarami przemocy w rodzinie. Wtedy właśnie uświadomiły sobie, że nie są same, że są instytucje, które mogły im pomóc, dzięki którym mogłoby nie dojść do tych tragedii.

Głównym celem Trybunału poświęconemu problematyce zabójstw na tle przemocy w rodzinie była kontynuacja debaty na temat zmian prawnych i instytucjonalnych, które pozwolą skuteczniej przeciwdziałać i zwalczać przemoc kobiet, chronić życie ofiar i nie dopuszczać do tego, by same ofiary stały się w końcu sprawczyniami zabójstwa.
Przedsięwzięcie objął swoim patronatem Komendant Główny Policji. Z uwagi na charakter inicjatywy Policję reprezentowało 50 policjantów realizujących zadania związane z problematyką przemocy w rodzinie w jednostkach terenowych.

Jak podkreślił Zastępca Dyrektora Biura Prewencji podinsp. Marek Walczak policjanci interweniują każdego dnia około 200 razy, a rocznie ta liczba sięga około 80 tysięcy interwencji. Ze statystyk wynika, że około 80% społeczeństwa w ogóle nie reaguje na krzywdę osób ze swojego otoczenia. W przeciwdziałaniu tego typu przestępczości ważne jest wielotorowe działanie. Jednym z nich jest edukowanie policjantów z zakresu przemocy w rodzinie, by wiedzieli jak rozpoznawać problemy osób naprawdę potrzebujących pomocy.

W IX Trybunale do Spraw Przemocy wobec Kobiet zasiedli: Prezeska Fundacji "Porozumienie bez barier" Jolanta Kwaśniewska, Posłanka na Sejm RP Magdalena Kochan, Posłanka na Sejm Izabela Jaruga-Nowacka, Podsekretarz Stanu Piotr Kluz, Sędzia Sądu Najwyższego Jadwiga Żywolewska-Ławniczak, Prokurator Apelacyjny Leszek Woźniak, Profesor Prawa UW Eleonora Zielińska, Dyrektor Biura Rady Europy Hanna Machińska, Z-ca Dyrektora Biura Prewencji KGP podinsp. Marek Walczak, Poseł na Sejm RP Marek Balicki , Z-ca Komendanta Stołecznego Policji insp. Tadeusz Bereda, Dyrektor Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska.

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet


 

 

Polska Policja