Konferencja "Razem bezpieczniej" - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja "Razem bezpieczniej"

Data publikacji 12.02.2010

Dziś w Wilanowie odbyła się konferencja podsumowująca działania związane z rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Kampania społeczna przeciwko przemocy w rodzinie „Kocham. Nie biję”, kampania na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów czy uruchomienie telefonów zaufania - to tylko część działań jakie zrealizowano w ramach programu w 2009 roku.

Konferencję otworzył Adam Rapacki Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadinspektor Waldemar Jarczewski Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński.

Głównym założeniem programu jest zapobieganie zachowaniom patologicznym przez współpracę ze służbami porządku publicznego. Już od 2007 roku MSWiA, które jest pomysłodawcą programu „Razem bezpieczniej”, współpracując między innymi z Policją, realizują ten program.

Policja jako współtwórca programu „Razem Bezpieczniej” promuje również ogólnopolską akcję skierowaną do młodzieży „Profilaktyka a Teatr”. Przedsięwzięcie polega na ograniczeniu zjawiska narkomanii i zachowań patologicznych poprzez zainteresowanie młodzieży teatrem oraz sztuką. Wystawa prezentowana od 18 stycznia br. w Oranżerii Pałacu w Wilanowie pokazuje efekty 4 lat działalności programu edukacyjno-profilaktycznego. Jest on skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Do tej pory w programie udział wzięło blisko 100 tysięcy osób z 9 województw i 68 miast oraz powiatów. Młodość, energia i kreatywność to główne przesłanie programu, skierowanego na promowanie życia bez uzależnień.

W konferencji udział wzięli między innymi Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Waldemar Jarczewski, Komendant Stołeczny Policji inspektor Adam Mularz i przedstawiciele MSWiA, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i organizacji pozarządowych, a także twarze kampanii „Kocham. Nie biję” Paweł Królikowski, Maria Seweryn i pięściarz Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.
Podczas spotkania nie zabrakło także młodych ludzi, zrzeszonych w PaT, którzy promują życie bez nałogów.

Więcej informacji na temat programu i wystawy na stronach:
www.pat.policja.gov.pl oraz www.akademiawilanowska.pl

 

 

Polska Policja