Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu - Inicjatywy profilaktyczne - Żyj bezpiecznie

Inicjatywy profilaktyczne

Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu

W lutym każdego roku, począwszy od roku 2004, z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest w ramach programu "Safer Internet" międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). W zeszłym roku w obchodach DBI wzięło udział 56 państw. W idei Dnia Bezpiecznego Internetu niezwykle ważny jest jego międzynarodowy charakter. W związku z powyższym w dniu 10 lutego 2009 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej rusza kampania medialna poświęcona problemowi cyberprzemocy.

Stowarzyszenie Insafe będące koordynatorem DBI na szczeblu międzynarodowym, przygotowuje propozycje edukacyjne dla szkół w całej Europie, m.in. quiz dotyczący zagadnień z zakresu kultury i historii europejskiej, edukacji medialnej oraz tematyki bezpieczeństwa w Internecie. Tegoroczne obchody DBI objęła patronatem Viviane Reding, Komisarz ds. Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego, natomiast w naszym kraju obchodzony od 2005 r. Dzień Bezpiecznego Internetu objął honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wicepremier Grzegorz Schetyna. Założeniami corocznych obchodów organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką zagrożeń oraz możliwościami ochrony bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej. Z okazji DBI przez cały luty bieżącego roku odbywać się będą w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje związane z bezpieczeństwem w sieci Internetowej. Organizatorzy udostępniają w Internecie zainteresowanym szkołom szeroką ofertę materiałów edukacyjnych zwiększających świadomość zagrożeń płynących z Internetu nie tylko dla dorosłych użytkowników, ale i dla dzieci. W związku z powyższym w sieci dostępne są scenariusze zajęć, kursy e-learning, materiały multimedialne, a wszelkie informacje najmłodsi mogą znaleźć w serwisie www.sieciak.pl. Ponadto szkoły, które przygotują obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mogą wziąć udział w konkursach przygotowanych przez organizatorów i partnerów DBI.

Idea przyświecająca organizatorom obchodów DBI 2009 w Polsce jest szczególnie bliska działaniom Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ze względu na szerszy niż dotychczas zasięg i promocję tego święta, a także zwiększenie zaangażowania placówek oświatowych w propagowanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z Internetu. Biuro Prewencji KGP popiera szeroko pojęte działania profilaktyczne, angażując się również aktywnie w przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem on-line, które w zinformatyzowanej codzienności nabierają w Polsce coraz większego znaczenia.

Wszelkie informacje o przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu 2009 publikowane są w serwisie www.dbi.pl. Dzieci znajdą też informacje o DBI w serwisie www.sieciaki.pl.


Dzień Bezpiecznego Internetu - 09.02.2010

Polska Policja