Warto zobaczyć

Co zrobić by pieniądze nasze trafiły do osób naprawdę ich potrzebujących

"Pomagajmy z głową, adekwatnie do potrzeb i zgodnie z kompetencjami" - tysiące ulotek o takim tytule zostało rozprowadzonych do jednostek Policji i instytucji pomocowych. Dotyczą one zjawiska żebractwa. Co zrobić by pieniądze nasze trafiły do osób naprawdę ich potrzebujących?

Szarpanie za rękaw i nagabywanie o pieniądze, takie obrazki można zobaczyć właściwie w każdym mieście, tam  gdzie zarówno mieszkańcy, jak i turyści zaczepiani są przez osoby chcące wyprosić choćby najdrobniejszą kwotę. Można ich spotkać w rejonie dworców PKP, PKS i w okolicach placówek handlowych. Wśród nich - co najgorsze - można zobaczyć również dzieci, które w ten sposób "dorabiają" sobie do tzw. kieszonkowego.

Żebraniem jest proszenie w jakiejkolwiek formie osób trzecich o przekazanie pieniędzy, żywności lub innych rzeczy, w sytuacji gdy osoba żebrząca, ma środki do egzystencji lub jest zdolna do pracy. Często w taki właśnie sposób sponsorujemy te osoby, które w rzeczywistości nie potrzebują pomocy.

Pamiętajmy! Żebranie jest wykroczeniem, a zachowanie takie może mieć charakter oszukańczy lub natarczywy. Natarczywość zachowania przejawia się w zaczepianiu i nagabywaniu przechodniów, uniemożliwianiu im przejścia w celu otrzymania datku. Pod tym pojęciem mieści się również kierowanie wulgaryzmów pod adresem osób, które jałmużny nie ofiarowały. Z kolei sposób oszukańczy to wprowadzanie w błąd przechodniów w celu wzbudzenia w nich litości. Zabiegi te mogą polegać na żebraniu w grupie dzieci, symulowaniu kalectwa, umieszczaniu fałszywej informacji o ciężkim stanie zdrowia.

Pamiętajmy, że rozdając pieniądze na ulicy bardzo często sponsorujemy nie tę osobę, która rzeczywiście potrzebuje pomocy.