Rozmawiali o dopalaczach - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Rozmawiali o dopalaczach

Data publikacji 12.10.2015

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla zajmujący się profilaktyką i prewencją kryminalną, odwiedzili gimnazjalistów z Polskiej Cerekwi. Podczas spotkania funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej nieletnich, dopalaczach oraz konsekwencjach jakie może nieść ze sobą ich zażywanie.

Podczas spotkania z młodzieżą, funkcjonariusze przekazali najważniejsze wiadomości na temat dopalaczy i ich zgubnego wpływu na organizm młodego człowieka. Wyjaśnili, jak działają takie środki i jakie skutki mogą wywołać w sferze psychofizycznej.

Policjanci rozmawiali z uczniami także o sytuacjach, w których  może dochodzić do łamania prawa, a także przestrzegali ich przed ryzykownymi zachowaniami i negatywnymi skutkami używek. Mundurowi przypomnieli młodzieży, że zachowania zabronione pociągają za sobą także konsekwencje prawne.

Celem takich spotkań jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze.

KWP w Opolu / ig

Polska Policja