Odpowiedzialność prawna - spotkania z gimnazjalistami - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Odpowiedzialność prawna - spotkania z gimnazjalistami

Data publikacji 02.11.2015

Jaka jest odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne? Jak mogą wpłynąć na nas dopalacze? Co to jest czyn karalny? Na te i inne pytania odpowiadali kluczborscy policjanci podczas cyklu spotkań z gimnazjalistami. Spotkania miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne.

Policjanci z Kluczborka zajmujący się profilaktyką i prewencją kryminalną, spotkali się z młodzieżą z klas pierwszych Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kluczborku. Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami między innymi o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne oraz o  negatywnych skutkach zażywania dopalaczy.

Mundurowi przekazali najważniejsze wiadomości na temat dopalaczy i ich zgubnego wpływu na organizm młodego człowieka. Wyjaśnili, jak działają takie środki i jakie skutki mogą wywołać w sferze psychofizycznej.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli  się także, jakie mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne wobec nieletnich łamiących prawo.  Młodzież aktywnie włączała się w dyskusję oraz zadawała wiele pytań.

Celem takich spotkań jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze.

KWP w Opolu / ig

Polska Policja