Z wizytą u gimnazjalistów - Aktualności - Żyj bezpiecznie

Aktualności

Z wizytą u gimnazjalistów

Data publikacji 24.02.2016

Jaka jest odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne? Jak mogą wpłynąć na nas dopalacze? Co to jest czyn karalny? Na te i inne pytania odpowiadali prudniccy policjanci podczas spotkania z gimnazjalistami. Lekcja odpowiedzialności miała na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne.

Prudniccy policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną i nieletnimi, spotkali się z młodzieżą z klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Głogówku. Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami między innymi o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne oraz o  negatywnych skutkach zażywania dopalaczy.

Mundurowi przekazali wiadomości na temat dopalaczy i ich zgubnego wpływu na organizm młodego człowieka. Wyjaśnili, jak działają takie środki i jakie skutki mogą wywołać w sferze psychofizycznej. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli  się także, jakie mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne wobec nieletnich łamiących prawo.

Celem takich spotkań jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze.

Na spotkaniu zaprezentowano również specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną oraz film, z którego młodzi ludzie dowiedzieli się między innymi o tym, jak zachować się w kontakcie z osobą, która jest pod działaniem środków psychoaktywnych oraz jak udzielić takiej osobie pomocy.

KWP w Opolu / ig

  • Z wizytą u gimnazjalistów #1
  • Z wizytą u gimnazjalistów #2
  • Z wizytą u gimnazjalistów #3
Polska Policja